PHP Storm – skróty które warto znać

Podczas codziennej pracy, z pewnością każdy z nas, korzysta z jakichś skrótów. Sporządziłem już taką listę dla korzystających z Linuxa, czas najwyższy na PHP Storm.

Poniższa lista, zawiera najczęściej używane skróty, z których korzystam oraz została wzbogacona o dodatkowe, które poznałem podczas przygotowywania tego materiału.

ALT + 1 – otwarcie i zamknięcie okna z plikami w projekcie.

ALT + ENTER – możliwość importu klasy, zamiany switcha na ifa oraz krótkiego ifa na normalnego.

ALT + ENTER > replace quotes – zamienia cudzysłów na apostrof i odwrotnie.

ALT + F12 – otwarcie terminala.

ALT + ZAZNACZENIE MYSZKĄ – multi-kursor.

ALT + SHIFT + UP ARROW | DOWN ARROW – przesuwanie linii w górę i dół.

ALT + UP ARROW | DOWN ARROW – przejście do kolejnej metody.

F11 – ustaw zakładkę; SHIFT + F11 – pokaż panel zakładek.

CTRL + F11 – ustaw zakładkę alfanumeryczną; ALT + 2 – przejdź do panelu zakładek.

CTRL + PRAWY SHIFT + SLASH(/) – komentowanie | odkomentowanie bloku kodu.

CTRL + ALT + F – stworzenie ze zmiennej pola w klasie.

CTRL + ALT + M – stworzenie z zaznaczonego bloku metody.

CTRL + ALT + P – wyeksportowanie wartości jako argument funkcji.

CTRL + ALT + S – otwiera okno ustawień.

CTRL + ALT + V – tworzy z wartości zmienną.

CTRL + BRACKET ({ | }) – przejście do początku | końca klamry.

CTRL + D – skopiowanie linii.

CTRL + H – pokazanie panelu hierarchii klas.

CTRL + P – włączenie podpowiadania parametrów funkcji.

CTRL + Q – włączenie dokumentacji funkcji.

CTRL + SHIFT + BACKSPACE – cofnięcie się do ostatnio zmienianej linii.

ALT + SHIFT + C – pokazanie okna z ostatnimi zmianami.

CTRL + SHIFT + V – pokazanie ostatnich 5 pozycji ze schowka.

CTRL + SPACE – podpowiadanie składni.

CTRL + TAB > HOLD CTRL AND ARROW UP | DOWN – nawigacja po otwartych plikach.

CTRL + Y – usunięcie linii.

/** + ENTER – komentarz dokumentacyjny.

CTRL + SHIFT + F – wyszukanie w całym projekcie.

CTRL + SHIFT + F ON SELECTED FOLDER – wyszukanie w zaznaczonym katalogu.

CTRL + ALT + L – autoformatowanie kodu.

CTRL + B – przejdź do deklaracji zmiennej.

CTRL + G – przejdź do wskazanej linii.

RIGHT MOUSE CLICK > Refactor -> Extract -> Interface – stworzenie interfejsu na podstawie klasy.

//language=JSRegexp – możliwość sprawdzenia RegExpa live.

CTRL + ALT + O – usunięcie nieużywanych use.

CTRL + SHIFT + R – zastąpienie danej frazy we wszystkich miejscach.

CTRL + SHIFT + R WITH SELECTED CATALOG – zastąpienie danej frazy w katalogu.

CTRL + R – zamiana frazy w danym pliku.

CTRL + F > search term > UP | DOWN ARROW – wyszukanie w obecnym pliku.

CTRL + N  – wyszukanie po nazwie klasy.

CTRL + SHIFT + N – wyszukaj nazw plików.

SHIFT SHIFT – wyszukaj wszędzie.

SHIFT + CTRL + F12 – otwarcie | zamknięcie obecnie otworzonych paneli.

SHIFT + F6 – refaktoryzacja kodu np. poprawa literówki w danej funkcji.

CTRL + P  – pokazanie, jakie argumenty przyjmuje funkcja.

„Celownik” – zaznaczenie obecnie otwartego pliku w strukturze projektowej.

Mam nadzieję, że zestaw tych skrótów, przyczyni się do szybszej i efektowniejszej pracy przyszłych oraz obecnych programistów. Jeżeli znacie jeszcze jakieś skróty, które warto by było zamieścić w tym artykule i zostawić dla potomnych, dajcie znać w komentarzu, zaktualizuję wpis.

 

Facebook
LinkedIn