Przydatne sztuczki w terminalu Linuxa

Przygotowując materiał o szukaniu w plikach, w terminalu natknąłem się na bardzo prosty skrót, którego nie znałem. Zacząłem się zastanawiać, czy jest więcej takich przydatnych rzeczy, o których nie każdy wie. Spędziłem kilka godzin na poszukiwaniu i testowaniu. Tak o to powstał ten artykuł. Przed Wami kilkanaście komend i skrótów, które ułatwiają pracę, czyli Linuxowe sztuczki.

 1. Szybkie wprowadzenie dla nowych użytkowników
  man 1 intro
 2. Dopełnianie tabulatorem
  Po wpisaniu początku danego słowa, możliwe jest dopełnienie za pomocą tabulatora. Jeżeli początek naszego słowa jest unikalny, wyświetli od razu całość, w przeciwnym razie, pokaże sugestie. Jest to bardzo przydatne, gdy musimy wpisywać długie nazwy plików, bądź chcemy sprawdzić, jakie są możliwości komend, np. apt- <tab>
 3. Automatyczne uzupełnianie yes lub no do dowolnej komendy
  Jeżeli chcemy zautomatyzować, np. proces aktualizacji, możemy skorzystać z komendy yes, w następujący sposób: yes | apt-get update
 4. Szybkie sprawdzenie tablicy ascii
  man 7 ascii
 5. Odpalenie ostatniej komendy
  !!
 6. Odpalenie ostatniej komendy jako root
  sudo !!
 7. Odpalenie ostatniej komendy z zastąpieniem wszystkich stringów zawierających log na log2
  !!:gs/log/log2
 8. Odpalenie poprzedniej komendy, z zastąpieniem log na log2 w pierwszym napotkanym stringu licząc od lewej
  ^log^log2
 9. Wyszukaj ostatnią komendę, która zaczyna się na „słowo”, ale jej nie odpalaj
  !komenda:p
 10. Znajdź w historii i odpal ostatnią najczęściej używaną komendę zaczynająca się od xyz
  !xyz
 11. Powrót do poprzedniej ścieżki
  cd –
 12. Powrót do ścieżki domowej
  cd
 13. Wyświetlenie zawartości katalogu
  w większości dystrybucji Linuxa, ll jest skrótem od ls -l
 14.  Za pomocą średnika, możemy uruchomić kilka komend jednocześnie
  komenda1;komenda2;komenda3
 15. Możemy również komendy uruchomić przy pomocy &&, w taki sposób mamy pewność, że komenda2 uruchomi się pod warunkiem, że pierwsza zakończy się sukcesem
  komenda1 && komenda2
 16. Sprawdzanie, co zapisuje się do pliku, w realnym czasie
  tail – f <ścieżka do logu>, można tutaj wyświetlić kilka np. tail –f <log1> <log2>
 17. Możemy również w takim logu wyszukiwać, np. errorów
  tail -f <ścieżka do logu> | grep ” 500 ”
 18. Szukanie po logach, bez rozpakowywania plików
  zcatt zgrep zless
 19. Szybkie zamknięcie terminala
  Ctrl+D
 20. Sprawdzenie ostatnio używanej komendy/komend
  strzałki góra/dół
 21. Sprawdzenie historii poleceń
  history
 22. Odpalenie komendy z history, korzystając z numeru
  !numer
  !numer:p pozwoli nam podejrzeć, czy to na pewno ta komenda 😉
 23. Wyszukiwanie w historii/wyłączenie wyszukiwania
  Ctrl+R/Ctrl+G, kolejne wciśniecie Ctrl+R, pozwoli przeskoczyć do kolejnego pasującego wyrazu
 24. Wyświetlenie pliku w czytelnej formie (tekst oddzielony kolumnami)
  cat plik | column -t lub column -t -s seperator
 25. Sprawdzenie opisu danej komendy
  man komenda
 26. Utworzenie nowego, posortowanego pliku
  sort -u plik > nazwaposortowanegopliku
 27. Odpalenie Midnight Commander-a, umożliwiającego m.in. kopiowanie plików
  mc
 28. Kopiowanie ostatnio używanego argumentu
  Alt+.
 29. Wyczyszczenie ekranu terminalu
  clear
  Ctrl+L
 30. Zamiana kolejności wpisywanych słów
  Alt+T
 31. Poruszanie się po konsoli
  Ctrl+A przeskoczenie na początek
  Ctrl+E przeskoczenie na koniec
  Alt+B przeskoczenie na początek wyrazu
  Alt+F przeskoczenie na koniec wyrazu
  Ctrl+B przeskoczenie o znak w lewo
  Ctrl+F przeskoczenie o znak w prawo
  Ctrl+W usunięcie znaków od miejsca kursora do początku wyrazu
  Alt+D usunięcie znaków od miejsca kursora do końca wyrazu
  Ctrl+U usunięcie znaków od miejsca kursora do znaku zachęty
  Ctrl+K usunięcie znaków od miejsca kursora do końca linii

Dodalibyście jeszcze coś do tej listy? Znacie inne przydatne sztuczki?

Facebook
LinkedIn