Czym jest Agile?

Jest to zbiór zasad i wartości,  stanowiący podstawy w podejmowaniu decyzji na temat tego, w jaki sposób najlepiej wytwarzać oprogramowanie – zwany również jako manifest agile. Nie jest to metodologia, specyficzny sposób programowania czy też framework.

Kiedy one powstały?

W dniach 11-13 lutego 2001 roku, zebrało się 17 osób, którzy byli reprezentantami nowych metod tworzenia oprogramowania, będących alternatywą dla modelu kaskadowego.

Jak brzmią te wartości?

„Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu
i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

  • Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
  • Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
  • Współpracę z klientem od negocjacji umów
  • Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe,
ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.”

Jakie są zasady?

„Wyznajemy następujące zasady:

Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta
dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu
wartościowego oprogramowania.

Bądźcie gotowi na zmiany wymagań
nawet na późnym etapie jego rozwoju.
Procesy zwinne wykorzystują zmiany
dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.

Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często,
w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach.
Im częściej, tym lepiej.

Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą
współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania
projektu.

Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi.
Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że
wykonają powierzone zadanie.

Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania
informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest
rozmowa twarzą w twarz.

Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.

Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój.
Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie
utrzymywać równe tempo pracy.

Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym
projektowaniu zwiększa zwinność.

Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.

Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty
pochodzą od samoorganizujących się zespołów.

W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości
poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje
swoje działania do wyciągniętych wniosków.”

Co to tak naprawdę oznacza?

Stosowanie tych zasad, mocno wpływa na efektywność, jakość i szybkość dostarczania produktu, a także możliwość dostosowania się do otaczających nas zmian, w porównaniu do modelu kaskadowego.

Facebook
LinkedIn