12 stycznia, 2020

Czym jest Agile?

Jest to zbiór zasad i wartości,  stanowiący podstawy w podejmowaniu decyzji na temat tego, w jaki sposób najlepiej wytwarzać oprogramowanie – zwany również jako manifest agile. Nie jest to metodologia, specyficzny sposób programowania czy też framework. Kiedy one powstały? W dniach 11-13 lutego 2001 roku, zebrało się 17 osób, którzy byli reprezentantami nowych metod tworzenia…

Read article