Skuteczne wyznaczanie celi – metoda SMART

0
411

Czym są SMART cele?

Są to cele, które spełniają pięć założeń, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo ich wykonania. Bazują one na tym, że lepiej podzielić ambitny cel, na mniejsze kroki i skutecznie je realizować, niż wystartować z ambitnym celem i nigdy go nie osiągnąć.

Według tego podejścia, cel powinien być:
S Specific
M Measurable
A Achievable
R Relevant
T Time bound

Skonkretyzowany

Powinien być zrozumiały, a jego sformułowanie jednoznaczne. Ustal co wykonasz i w jaki sposób.

Mierzalny

W jaki sposób, będę mógł stwierdzić, że cel został osiągnięty?

Osiągalny

Jest to jeden z ważniejszych punktów. Lepiej tutaj wyznaczyć sobie mniejszy cel, który jest w 100% osiągalny, a następnie po osiągnięciu go kolejny, niż jeden bardzo duży. Dzięki temu, zachowujemy chęci do działania i szanse na realizację celu są większe.

Istotny

Powinien sprawiać jakąś pozytywną zmianę, być krokiem na przód i dawać wartość osobie wykonującej.

Określony w czasie

Musi posiadać realną datę zakończenia.

Dzięki takiemu podejściu, jesteśmy sobie w stanie udowodnić, że jednak potrafimy realizować zaplanowane cele, co zdecydowanie przekłada się na naszą produktywność i chęć do działania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here