Skuteczne wyznaczanie celi – metoda SMART

Czym są SMART cele?

Są to cele, które spełniają pięć założeń, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo ich wykonania. Bazują one na tym, że lepiej podzielić ambitny cel, na mniejsze kroki i skutecznie je realizować, niż wystartować z ambitnym celem i nigdy go nie osiągnąć.

Według tego podejścia, cel powinien być:
S Specific
M Measurable
A Achievable
R Relevant
T Time bound

Skonkretyzowany

Powinien być zrozumiały, a jego sformułowanie jednoznaczne. Ustal co wykonasz i w jaki sposób.

Mierzalny

W jaki sposób, będę mógł stwierdzić, że cel został osiągnięty?

Osiągalny

Jest to jeden z ważniejszych punktów. Lepiej tutaj wyznaczyć sobie mniejszy cel, który jest w 100% osiągalny, a następnie po osiągnięciu go kolejny, niż jeden bardzo duży. Dzięki temu, zachowujemy chęci do działania i szanse na realizację celu są większe.

Istotny

Powinien sprawiać jakąś pozytywną zmianę, być krokiem na przód i dawać wartość osobie wykonującej.

Określony w czasie

Musi posiadać realną datę zakończenia.

Dzięki takiemu podejściu, jesteśmy sobie w stanie udowodnić, że jednak potrafimy realizować zaplanowane cele, co zdecydowanie przekłada się na naszą produktywność i chęć do działania.

Facebook
LinkedIn