Kim jest osoba, z umiejętnościami typu T?

Źródła podają, że pojęcie umiejętności typu T istniało już na początku lat 80-tych (Johnston, D. L. (1978). Scientists Become Managers-The „T”-Shaped Man). Odnosi się ono do osoby, którą wyróżniają umiejętności wykraczające poza opis stanowiska, w której jest ekspertem.

Żeby zrozumieć zestaw umiejętności typu T, musimy poznać, co składa się na umiejętności typu I, które są podstawą typu T.

I – osoba o tym typie, ma doskonałe umiejętności w jednej, konkretnej dziedzinie.

scrum.org

T – osoba o tym typie, ma szerokie umiejętności pracy poza swoim kluczowym obszarem (symbolizuje to pozioma linia), oraz posiada głębokie umiejętności w tym, w czym jest najlepsza (pionowa linia). Jest otwarta na naukę i zdobywanie nowej wiedzy.

scrum.org

Według mnie, umiejętności tego typu są bardzo cenne, ponieważ wpływają na usprawnienie codziennie wykonywanych czynności, pozwalają nam się lepiej rozwijać oraz poprawiają naszą efektywność. Będąc specjalistą w jednej, konkretnej dziedzinie, robiąc ciągle to samo, ciężko jest dostosować się do postępu technologi. Zawęża się swój punkt widzenia i utrudnia wdrażanie nowych, lepszych rozwiązań.

Każdy z nas, może zdobyć taki zestaw umiejętności z różnych dziedzin, co pozwali nam patrzeć na te same rzeczy z różnych perspektyw, przełoży się to na lepszą komunikację oraz pracę w zespole.

Facebook
LinkedIn