Jak założyć bloga?

Jak założyć bloga?

Metoda jest bardzo prosta, trzeba usiąść i zacząć to robić. Nie wszystko będzie z początku doskonałe. Ubogi edytor, podstawowy szablon, brak dodatków. Wszystko z czasem jesteśmy w stanie jednak rozbudować.

„Done Is Better Than Perfect”

W tym poście, chciałbym się skupić na zakładaniu bloga na WordPressie. Dlaczego WordPress? Nigdy nie miałem z nim doczynienia, wiele o nim słyszałem więc postanowiłem się troszeczkę zgłębić w temacie. Żebyś mógł oglądać tego bloga w tej postaci, potrzebowałem dwóch rzeczy: serwera oraz domeny.

Czym jest serwer?

„Program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć”

Mówiąc inaczej, jest to komputer w sieci, dostępny przez 24/7. Zdecydowałem się na server VPS, dzięki czemu mam pełną kontrolę nad systemem i usługami działającymi na serwerze.

Mam już serwer, co dalej?

Po zakupie, dostaniesz maila o podobnej treści:

Przyznany adres IP: 88.888.88.8
Port: 22
Login: root
Hasło root: 123456

Panel serwera VPS:

https://linkdopanelu/
Login: uzytkownik
Hasło: 123456

W panelu, będziesz mógł wybrać dowolny system, który chcesz mieć zainstalowany na serwerze. W moim przypadku padło na Debian-a.

Do połączenia się z serwerm używam  PuTTy 

putty

Po zalogowaniu wykonujemy następujące komendy:

apt-get update - aktualizujemy nasz system 
apt-get install apache2 - instalujemy nasz serwer www 
apt-get install mysql-server - instalujemy bazę danych 
apt-get install php5 php-pear php5-mysql - instalujemy php-a 
apt-get install php5-gd - instalujemy bibliotekę do zdjęć 
service apache2 restart - restartujemy serwer 
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz - pobieramy WordPressa 
tar -xzvf latest.tar.gz - rozpakowujemy(będzie w katalogu home)

Następnie musimy stworzyć użytkownika i bazę:

mysql -u root -p - logowanie do bazy
CREATE DATABASE nazwa_bazy; - utworzenie tabeli
CREATE USER uzytkownik@localhost; - stworzenie użytkownika
SET PASSWORD FOR uzytkownik@localhost= PASSWORD("haslo_do_bazy"); - nadanie hasła użytkownikowi

GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy.* TO 
uzytkownik@localhost IDENTIFIED BY 'haslo_do_bazy'; - nadanie praw do bazy nowemu użytkownikowi
FLUSH PRIVILEGES; - odświeżenie bazy
exit - wyjście

Ustawianie WordPressa:

cp ~/wordpress/wp-config-sample.php ~/wordpress/wp-config.php - duplikujemy konfig
vim ~/wordpress/wp-config.php - otwieramy plik
następnie naciskami i - umożliwia nam edycję

zmieniamy poniższe pola:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'nazwa_bazy');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'uzytkownik');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'haslo_do_bazy');

naciskamy esc, a następnie :wq – wyłączamy edycję i wychodzimy zapisując plik

mkdir /var/www/nasz_katalog - tworzymy katalog dla WordPressa
rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/nasz_katalog - przenosimy do niego pliki WordPressa
cd /var/www/nasz_katalog - przechodzimy do katalogu z WordPressem

Ponieważ chcemy, żeby do naszych plików miał dostęp Apache, musimy mu to umożliwić:

chown www-data:www-data /var/www/* -R - nadajemy dostęp dla wszystkich plików w /var/www
usermod -a -G www-data uzytkownik - dodajemy do grupy naszego użytkownika(ten jako który jesteśmy zalogowani)

W tym momencie, pod adresem: http://88.888.88.8/nasz_katalog/ gdzie  88.888.88.8 kryje nasz adres IP, powinna nam się ukazać strona, gdzie pozostanie nam ustawić użytkownika do logowania oraz hasło.

Gratuluję, właśnie zainstalowałeś WrodPressa na serwerze :).

Facebook
LinkedIn