Czym jest Scrum?

Scrum jest frameworkiem (czyli czymś, co składa się ze struktury (szkieletu) oraz posiada jasno określony sposób, jak z tej struktury korzystać), dzięki któremu możemy poprzez efektywną współpracę w małych grupach osób, dostarczać złożone produkty o najwyższej możliwej wartości.

Powstał w odpowiedzi na sposób, w jaki było wytwarzane oprogramowanie (jednak nie tylko tam, może on być stosowany). Mam tu na myśli oczywiście metodę Waterfall – która jest szczegółowym planem zakładającym sekwencyjną realizację poszczególnych etapów, w której przejście do następnej fazy możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej. W dzisiejszych czasach, takie podejście się oczywiście nadal sprawdza w niektórych dziedzinach, ale stoimy przed wyzwaniem dostosowywania się do zmieniającego świata i w tym właśnie pomaga nam Scrum. Dlaczego?

Najważniejsze aspekty: 

Nie będę tutaj przepisywać informacji, które znajdują się w Scrum Guide lub są ogólnie dostępne w internecie – pozwolę sobie na zacytowanie tylko jednego fragmentu. 

„Scrum in not a process, technique, or definitive method. Rather, it is a framework within which you can employ various processes and techniques”. 

Oznacza to, że w różnych firmach Scrum może funkcjonować inaczej i dostosowywać się do danej organizacji. Zmiany nie są czymś złym, pod warunkiem, że doskonale rozumiemy, dlaczego podstawowe założenia wyglądają tak, a nie inaczej i czemu mają one służyć. Brak zrozumienia i wprowadzanie zmian, prowadzi do powstania wielu antywzorców – które niestety bardzo często są praktykowane.

Scrum jest oparty na empirycznym procesie, który składa się z trzech rzeczy (nazywane również filarami Scruma):

Przejrzystość – elementy procesów są jawne i zrozumiałe dla wszystkich.

Inspekcja – każdy element, cyklicznie poddawany jest weryfikacji w celu wyeliminowania przeszkód, które sprawiają, że proces nie jest optymalny.

Adaptacja – po znalezieniu przeszkody / utrudnienia, pozbywamy się go najszybciej jak to możliwe.

 

Wartości: 

Odwaga – w podejmowaniu decyzji, działaniu, próbowaniu nowych rzeczy i proszeniu o pomoc.

Skupienie – na pracy w sprincie i realizacji jego celów.

Zaangażowanie – zespół pracuje wspólnie i razem tworzą „drużynę”, wzajemnie się wspierając.

Poszanowanie – dla każdego z kim pracujemy, niezależnie od różnic które nas dzielą.

Otwartość – podchodzimy pozytywnie do sugestii i zmian.

 

Zespół Scrumowy:

Product Owner – odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu.

Scrum Master – odpowiedzialny za promowanie i wspieranie Scruma.

Development Team – odpowiedzialny za dostarczanie przyrostu na koniec sprintu.

 

Wydarzenia Scrumowe:

Sprint – określony czas, w którym wykonywany jest przyrost.

Sprint Planning – spotkanie, na którym zespół prognozuje i planuje rzeczy, które zostaną wykonane w sprincie.

Daily Scrum – codzienne spotkania zespołu.

Sprint Review – spotkanie, na którym pokazywane są ukończone elementy oraz zbierany jest cenny feedback od interesariuszy.

Sprint Retrospective – spotkanie dla zespołu Scrumowego, na którym odbywa się inspekcja ostatniego sprintu oraz wyciągnięcie akcji do poprawy (adaptacja).

Jednym z nieoficjalnych, ale często stosowanych wydarzeń jest Sprint Refinement, czyli spotkania, na którym pielęgnujemy backlog.

Artefakty: 

Backlog produktu – uporządkowana lista rzeczy, które mają być wprowadzone w produkcie.

Backlog sprintu – lista rzeczy, którą zespół wybrał na sprint.

Przyrost – elementy, które zostały ukończone w sprincie, a także suma wszelkich poprzednich ukończonych elementów.

Gdy już posiadamy zespół, stosujemy się do wyżej wymienionych wydarzeń, wartości oraz artefaktów, jesteśmy na dobrej drodze, żeby zacząć mówić o Scrumie.

Facebook
LinkedIn