16 listopada, 2017

Czy wolontariat ma sens?

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zacznijmy od podstaw… Czym tak naprawdę jest wolontariat? Z pomocą przychodzi nam oczywiście wikipedia: Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wielu osobom wolontariat kojarzy się z robieniem czegoś za darmo i nie widzą w tym sensu. Nie dostrzegają oni wartości, które taka praca…

Read article