9 sierpnia, 2018

Linux – komenda grep

Narzędzie służące do wyszukiwania. Składnia jest następująca: grep [-opcje] wzorzec [plik lub ścieżka] Najczęściej używane opcje: -i ignoruje wielkość liter -r wyszukuje również w sub katalogach ścieżki -l pokazuje nazwy plików, w których znajduje się pasujący wzorzec -n pokazuje linię, w której występuje szukany wzorzec -v pokazuje linie, które nie zawierają wzorca -F traktuje szukany wzorzec, jako escapowany string -E traktuje szukany wzorzec,…

Read article