11 czerwca, 2017

Czym jest SOLID ?

Jest to skrót od zbioru pięciu podstawowych założeń programowania obiektowego, które warto znać i stosować: Single responsibility principle: "A class should have one and only one reason to change, meaning that a class should have only one job." Open-closed principle: "Objects or entities should be open for extension, but closed for modification." Liskov subsitution principle:…

Read article