• Programowanie
  • Czym jest SOLID ?

    S.O.L.I.D

    Jest to skrót od zbioru pięciu podstawowych założeń programowania obiektowego, które warto znać i stosować: Single responsibility principle: „A class should have one and only one reason to change, meaning that a class should have only one job.” Open-closed principle: „Objects or entities should be open for extension, but closed for modification.” Liskov subsitution principle: […]